Vikerkaar

Vikerkaar is an Estonian cultural monthly published since 1986 by Perioodika Publishers in Tallinn (4 single and 4 double issues per year). Vikerkaar covers new developments in Estonian literature and tries to promote and provoke discussions in many fields.

Besides poetry and fiction, every issue contains essays, interviews, book reviews, and a selection of works by contemporary Estonian artists. Generally, the double issues have a specific thematic focus. Our special issues have been devoted to topics such as anarchy, animals, Arabian culture, body, censorship, central Europe, the Enlightenment, environment, evolution, globalization, the Holocaust, intellectuals, music, nationalism, OULIPO, USSR, utopia, war, writing, etc.

Eesti
Vikerkaar on eestikeelne kultuuriajakiri, mida annab välja Perioodika kirjastus Tallinnas. Aastas ilmub 4 üksik- ja 4 topeltnumbrit. Ajakiri kajastab eesti kirjanduse kaasaegseid liikumisi ning püüab tekitada ja edendada diskussioone mitmes valdkonnas.

Lisaks ilukirjandusele ilmub igas numbris artikleid, intervjuusid, raamatuarvustusi ja valik mone tänapäeva eesti kunstniku töödest. Topeltnumbritel on enamasti mingi temaatiline raskuspunkt. Erinumbri teemadeks on olnud näiteks anarhia, araabia kultuur, ENSV, evolutsioon, holokaust, globaliseerumine, keha, keskkond, intellektuaalid, Kesk-Euroopa, kiri, muusika, OULIPO, rahvuslus, sõda, tsensuur, utoopia, valgustus.

Journal's articles

An ominous sign

UK, Estonia and Latvia after the EP election

Are human rights enough?

The Universal Declaration between welfare state and neoliberal globalization

« 1 2 3 4 »